Specialitatea medicală Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice studiază şi tratează bolile nutritive şi tulburările metabolice asociate acestora.

Specialiştii în diabetologie, nutriţie şi dietetică au o bogată experienţă şi pregătire interdisciplinară şi asigură nu doar asistenţa medicală de care au nevoie pacienţii afectaţi de bolile specifice acestei arii, ci şi educaţia dietetică adecvată pentru o viaţă echilibrată.

În cadrul acestei specialităţi se diagnostichează şi tratează cele mai răspândite dintre afecţiunile care au drept cauză nutriţia incorectă, cum ar fi: diabetul zaharat, dislipidemiile, obezitatea şi denutriţia.

CAS

Vă oferim servicii medicale decontate prin intermediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CAS).

Doctori

Gabriela Ileana Crețeanu
Oana Dogar