TERMENI ȘI CONDIȚII
de accesarea domeniului de internet www.icd.ro deținut de S.C. InterCardioDiab S.R.L.

Definirea serviciului

Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților, denumiți în continuare utilizatori, InterCardioDiab S.R.L., denumită în continuare Clinica ICD, precum și altor persoane interesate, denumiți în continuare destinatari.

Site-ul www.icd.ro conține informații de prezentare despre Clinica ICD, serviciile medicale oferite, echipa medicala, contact, parteneri cu care clinica colaborează, precum și servicii de programare online.

Utilizarea site-ului www.icd.ro şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora.

Scop

Scopul acestui site este de a oferi o prezentarea generală și de a promova gama de produse și servicii medicale oferite de către Clinica ICD precum și oferirea serviciilor de programare online.

Interacțiunea destinatarului/utilizatorului

Principiul de funcționare este următorul:

destinatarul/utilizatorul poate accesa toate informațiile distribuite de către Clinica ICD prin intermediul accesarii site-ului; pentru a folosi serviciul de programare online oferit de Clinica ICD, destinatarul/utilizatorul înțelege să furnizeze date adevărate, exacte și complete, așa cum este cerut de formularul de programare; destinatarii/utilizatorii pot posta întrebări pe cale electronică, însă aceasta nu transformă destinatarii în utilizatori și nu beneficiază de statutul de pacient.

Furnizor

Calitatea de furnizor de servicii prin intermediul domeniului www.icd.ro o are societatea comercială InterCardioDiab S.R.L., cu următoarele date de identificare sau după caz, contact:
● sediul: municipiul Suceava, strada Mihai Viteazul, nr. 26A, judeţul Suceava
● adresa de poștă electronică: contact@icd.ro
● număr de telefon mobil, accesibil în timpul zilelor lucrătoare în intervalul orar 10-16: +4 0371 144 029 și +4 0742 633 424
● număr de înmatriculare în registrul comerțului: J33/472/2004
● codul de înregistrare fiscală: 16388066
● numele administratorului: Creteanu Mihai

Destinatar/ utilizator

Destinatar sau utilizator este persoana care alege să utilizeze serviciul de programare online pus la dispoziție prin intermediul domeniului de internet www.icd.ro .

Calitatea de destinatar/ utilizator se dobândește prin acceptarea condițiilor cumulative de bifare a căsuței „Accept termenii și condițiile”

Serviciul este destinat utilizatorilor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Despre obligațiile destinatarului/utilizatorului. Răspundere.

Destinatarul/ utilizatorul este unic responsabil de datele și informațiile introduse și corectitudinea acestora, precum și de orice activități care pot duce la încălcarea legii și de posibila afectare a drepturilor unui terț.

Orice acces neautorizat la elementele care nu sunt destinate destinatarului sau celor cărora acesta le permite accesul, ori al altor persoane neautorizate la un cont, reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și poate fi sancționată ca atare.

Durata accesului la servicii

Serviciul oferit prin intermediul www.icd.ro ar trebui să fie disponibil fără întrerupere, dar cu toate acestea depinde de facturi tehnici aflați sau nu sub controlul nostru, cum ar nefuncționarea corectă a rețelei internet.

Pentru motive justificate, considerate de către InterCardioDiab S.R.L. a fi ilegale sau după caz, imorale sau dacă InterCardioDiab S.R.L. apreciază că activitatea destinatarului/utilizatorului afectează sau poate produce prejudicii, furnizorul are dreptul să restricționeze accesul la domeniul de internet www.icd.ro . Destinatarul/ utilizatorul aflat într-o asemenea situație se poate adresa în scris InterCardioDiab S.R.L. utilizând datele din secțiunea ”Furnizor”.

Corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor

Dacă datele introduse de destinatar/utilizator sunt greșite, răspunderea îi aparține, dar se poate adresa furnizorului pentru a le identifica și corecta, în măsura posibilităților.

Atunci când destinatarul face o programare online pe site-ul www.icd.ro va primi un mesaj de confirmare la adresa de poștă electronică/numărul de telefon cu care s-a înregistrat. Mesajul va conține informații despre modalitățile în care destinatarul poate modifica sau șterge programarea.

Orice solicitare de modificare va fi soluționată în maximum 15 zile de la data la care a fost primită o cerere scrisă sau telefonic din partea destinatarului.

Mentenanța serviciilor disponibile pe www.icd.ro . Actualizare.

Clinica ICD va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi permanent accesul la serviciile disponibile pe www.icd.ro și va depune diligențe pentru a aduce îmbunătățiri continue.
Totuși, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la rețeaua internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, după cum am arătat deja, clinica ICD își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor.

Serviciile de mentenanță pot fi anunțate prin intermediul site-ului www.icd.ro cu cel puțin 5 zile înainte de implementare.

Drepturi de autor

Informațiile ce poate fi accesate prin intermediul domeniului www.icd.ro fac obiectul protecției dreptului de autor astfel cum este definit de Legea nr. 8/1996 republicată, astfel încât destinatarului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea, legarea la, expunerea, includerea conținutului într-o altă modalitate decât cea urmărită de Clinica ICD.

Comunicări comerciale

Prin acceptarea termenilor și condițiilor, destinatarul/utilizatorul exprimă consimțământul expres pentru a primi comunicări cu caracter comercial din partea furnizorului.

Răspundere. Daune interese

Nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept, fara a putea pretinde plata de daune-interese.

Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă și o dovedește în condițiile legii dacă a fost notificată partenerului contractual în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția cazului respectiv, astfel cum este definit de art. 1351 – art. 1354 din Codul civil.

Părțile sunt de acord și acceptă că furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcționarea deficitară sau încetarea funcționării site-ului datorate utilizării necorespunzătoare a serviciului și nici pentru daune indirecte, speciale, rezultante, incidentale rezultate din pierderea unor profituri sau venituri din activitatea destinatarului.
Totodată, părțile sunt de acord că furnizorului nu i se poate atribui nici selecția și nici modificarea informațiilor introduse.

Cesiuni

Destinatarul/ utilizatorul nu va putea transfera sau cesiona drepturi și/sau obligații rezultând din prezentul document fără acordul prealabil scris al furnizorului.
Furnizorul are dreptul să cesioneze o creanță izvorâtă în baza acestui contract, fără a fi necesar acordul prealabil.

Confidențialitate

Furnizorul nu va dezvălui informații confidențiale sau cu caracter privat la care are acces sau care aparțin destinatarului/utilizatorului, cu excepția cazurilor în care apar interese de natură legală, cum ar fi, dar fără a se limita la obligații de natură financiar contabilă.

Protecția datelor cu caracter personal

La nivelul clinicii ICD a fost adoptat un document ce privește protecția datelor cu caracter personal, intitulat „Politica privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul S.C. InterCardioDiab S.R.L.”. Acest document este disponibil permanent pe domeniul www.icd.ro și este supus revizuirii periodice.

În vederea aducerii la îndeplinire a obiectului și scopului prezentului site beneficiarul/utilizatorul acordă dreptul și împuternicește Clinica ICD. și/sau colaboratorii/contractorii acestuia, să prelucreze date cu caracter personal în numele și pe seama sa. Având în vedere împuternicirea acordată, furnizorul/InterCardioDiab S.R.L. va și poate colecta, folosi, transfera, stoca sau procesa în orice mod (în mod colectiv ”procesa”) informații furnizate de către destinatar, care pot fi atribuite unor persoane fizice (”date personale”) după cum sunt definite de legea aplicabilă, în modalitățile descrise în documentul intitulat „Politica privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul S.C. InterCardioDiab S.R.L.”.

Despre„cookies”

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu”cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului, de pe care acesta accesează rețeaua internet.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe harddrive-ul utilizatorului). Un “cookie” este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea „cookie”-ului. Mai mult, durata de existență a unui „cookie” este determinată.
„Cookie”-urile în sine nu solicită date și/sau informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în majoritatea cazurilor nu identifică personal utilizatorii de internet. Din punct de vedere tehnic, doar web serverul care a trimis „cookie”-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe domeniul asociat webserverului respectiv.

● „Cookie”-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
● „Cookie”-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și în general depinde de durata de viață prestabilită. „Cookie”-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt domeniu decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator. Prin intermediul „cookie”-urilor persistente se livrează publicitate relevantă pentru utilizatori.

Vizitatorii/utilizatorii domeniului sunt informați că aceste fișiere “cookies” înregistrează anumite informații care sunt stocate în memoria hard disk-ului lor. Aceste informații sunt utilizate pentru a genera statistici privind publicul țintă, pentru a oferi servicii pe baza vizitelor anterioare.

Domeniul de internet www.icd.ro utilizează „cookies”.
Imediat după accesarea domeniului www.icd.ro , utilizatorii sunt informați despre această acțiune și faptul că prin continuarea navigării exprimă consimțământ pentru utilizarea acestor „cookie”-uri.

În plus, față de refuzul utilizării „cookies”-urilor, destinatarul are opțiunea de a instala în browser-ul internet un modul de completare care permite dezactivarea Google Analytics, evitând astfel GoogleAnalytics să compileze date despre vizitele efectuate pe diverse domenii de internet.
De asemenea, utilizatorul poate seta browser-ul să accepte sau să refuze “cookies” în orice moment.
Aceste „cookie-uri” nu conțin informații confidențiale despre vizitator.

Sesizări

Susținem și garantăm faptul că depunem eforturi pentru a oferi un serviciu de calitate, stabil, care respectă întru totul legea.
Dacă totuși apare o situație posibil litigioasă sau o neînțelegere, recomandăm să ne contactați imediat, datele necesare fiind evidențiate în secțiunea „Furnizorul”.

Totodată:

A. Vă informăm că în situația în care destinatarul/utilizatorul are calitatea de consumator, definit ca fiind orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale și consideră că îi sunt încălcate drepturile, are dreptul să se adreseze Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ce are sediul în municipiul București, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, adresa de poștă electronică , domeniu de internet www.anpc.ro și numărul de telefon 0213076766.
O sesizare poate fi depusă și accesând link-ul http://reclamatii.anpc.ro/reclamatie.aspx.

B. Vă informăm că în situația în care apreciați că Clinica ICD încalcă drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere.

În România, competența generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal revine Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce are sediul în municipiul București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, adresa de poștă electronică anspdcp@dataprotection.ro, domeniu de internet www.dataprotection.ro, numărul de telefon 0318059211 și numărul de fax 0318059602.

Soluționarea litigiilor

Furnizorul și destinatarul/utilizatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Dacă după 30 de zile de la începerea acestor tratative nu reușesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, competența de soluționare a litigiului va fi întotdeauna cea a instanțelor judecătorești de pe raza municipiului Suceava.

Alte clauze

Premergător utilizării serviciilor oferite de către Clinica ICD. destinatarul poate consulta „Politica privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul S.C. InterCardioDiab S.R.L.”

InterCardioDiab S.R.L. S.R.L.,
prin Creteanu Mihai

Aprilie 2021